Obliczanie wartości wielomianu

Poziom podstawowy
Wartości liczbowe wielomianów obliczamy tak samo jak wartości funkcji oraz wartości wyrażeń algebraicznych. Wystarczy jedynie podstawić w miejsce \(x\) podaną liczbę.
Oblicz wartość liczbową wielomianu \(W(x) = x^2 + 3x - 6\) dla argumentu \(x = 2\).
Podstawiamy w miejsce \(x\)-a liczbę \(2\): \[W(2) = 2^2 + 3\cdot 2 - 6=4+6-6=4\]
Oblicz wartość liczbową wielomianu \(W(x) = x^2 + 3x - 6\) dla argumentu \(x = 5\).
Podstawiamy w miejsce \(x\)-a liczbę \(5\): \[W(5)=5^2+3\cdot 5-6=25+15-6=34\]
Oblicz wartość liczbową wielomianu \(W(x) = -x^3 + 7x^2 -x\) dla argumentu \(x = -3\).
Podstawiamy w miejsce \(x\)-a liczbę \(-3\): \[W(-3)=-(-3)^3+7\cdot (-3)^2-(-3)=27+63+3=93\]
Wartość wielomianu \(W(x) = x - x^3\) dla \(x = -2\) wynosi
A.\( -10 \)
B.\( -6 \)
C.\( 10 \)
D.\( 6 \)
D
Wartość wielomianu \(W(x)=2x^4-5x^2+3x-2\) dla argumentu \(x=-2\) jest równa
A.\( 44 \)
B.\( 4 \)
C.\( 40 \)
D.\( -20 \)
B
Poziom rozszerzony
Suma wszystkich współczynników wielomianu \(W(x)=(7x^3-5x^2-2x+8)^5\) stojących przy nieparzystych potęgach zmiennej \(x\) wynosi:
A.\( 2^4(2^{10}+1) \)
B.\( 2^4(2^{10}-1) \)
C.\( 2^{15} \)
D.\( -2^5 \)
A
Tematy nadrzędne i sąsiednie