Nierówności z więcej niż jedną wartością bezwzględną

Rozwiąż nierówność \(|2x - 5| - |x + 4| \le 2 - 2x\).
\(x\in (-\infty ;-7)\cup \left\langle -1;\frac{11}{3} \right\rangle \)