Statystyka

Moda

Modą nazywamy najczęściej występującą wartość liczbową.
Oblicz modę liczb: \(6, 4, 2, 4, 4\).
Najczęściej występuje liczba \(4\), zatem moda jest równa \(4\).
Oblicz modę liczb: \(-7, 2, 3, -7, 3, 4, 5\).
W tym przypadku mamy dwie mody: \(-7\) oraz \(3\). Obie liczby występują dwa razy.
Oblicz modę liczb: \(-1, -1, 2, 3, 3, 2\).
W tym przypadku nie ma mody, bo każda wartość liczbowa występuje taką samą liczbę razy.
Tematy nadrzędne i sąsiednie