Jesteś tutaj: Matura rozszerzona - kurs - część 49 - zadania

Matura rozszerzona - kurs - część 49 - zadania

Granica \(\lim_{x \to -\infty} \frac{(2x+1)^4-(2x+3)^4}{(x+3)^3-(3x-1)^3}\) jest równa
\( 0 \)
\( \frac{1}{3} \)
\( \frac{32}{13} \)
\( +\infty \)
C
Oblicz granicę \(\lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x^2+4x-12}\).
\(\frac{1}{2}\)
Jeśli \(a\ne 0\), granica \(\lim_{x \to \infty} \frac{2(ax)^2+(bx)^2}{(ax)^2-(bx)^2} \) jest równa \(2\) dla parametru \(b\) równego
\( -1 \)
\( 0 \)
\( 1 \)
\( 2 \)
B