Jesteś tutaj: Matura rozszerzona - kurs - część 19 - zadania

Matura rozszerzona - kurs - część 19 - zadania

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji logarytmicznej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=\log_2 (x-p)\). a) Podaj wartość \(p\).
b) Narysuj wykres funkcji określonej wzorem \(y = |f(x)|\).
c) Podaj wszystkie wartości parametru \(m\), dla których równanie \(|f(x)| = m\) ma dwa rozwiązania o przeciwnych znakach.
a) \(p=-4\); c) \(m\in (2;+\infty )\)
Określ dziedzinę funkcji: \(f(x)=\sqrt{\text{log}_{2}(\text{log}_{\frac{1}{3}}(x+1))}\).
\(x\in \left(-1;-\frac{2}{3}\right\rangle \)