Jesteś tutaj: Matura rozszerzona - kurs - część 17 - zadania

Matura rozszerzona - kurs - część 17 - zadania

Rozwiąż nierówność \(|2x - 5| - |x + 4| \le 2 - 2x\).
\(x\in (-\infty ;-7\rangle \cup \left\langle -1;\frac{11}{3} \right\rangle \)
Równanie \(\Bigl||x+3|-4\Bigl|=5\)
nie ma rozwiązań rzeczywistych.
ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.
ma dokładnie cztery rozwiązania rzeczywiste.
B
Rozwiąż równanie \(\Bigl||x-1|-1\Bigl|=|x-2|\)
\(x\ge 1\)
Rozwiąż nierówność \(|2x-2|-|x|\ge x\).
\(x\le \frac{1}{2}\)
Uzasadnij, że dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) prawdziwa jest nierówność \(|x+5|+|x-2|\ge 7\).
Rozwiązaniami nierówności \(|x^2-4|\lt |x-2|\) są wszystkie liczby ze zbioru
\( (-2,2) \)
\( (-3,-1) \)
\( (-\infty ,-2)\cup (2,+\infty ) \)
\( (-\infty ,-3)\cup (-1,+\infty ) \)
B