Jesteś tutaj: Matura rozszerzona - kurs - część 1 - zadania

Matura rozszerzona - kurs - część 1 - zadania

Zbiór rozwiązań nierówności \(|x+3|>4\) jest przedstawiony na rysunku
D
Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności \(|2 - x| \le 3\).
C
Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|x + 4| \lt 5\)
A
Przedział \(\langle -1,3 \rangle\) jest opisany nierównością
\( |x+1|\ge 2 \)
\( |x+1|\le 2 \)
\( |x-1|\le 2 \)
\( |x-1|\ge 2 \)
C
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
\(|x-7|\lt 15 \)
\(|x-7|>15 \)
\(|x-15|\lt 7 \)
\(|x-15|>7 \)
A
Wskaż rysunek na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-4\le x-1\le 4\).
C (na filmiku D)
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|2x-8|\le 10\). Wynika stąd, że
\( k=2 \)
\( k=4 \)
\( k=5 \)
\( k=9 \)
D
Rozwiązaniami nierówności \(|x^2-4|\lt |x-2|\) są wszystkie liczby ze zbioru
\( (-2,2) \)
\( (-3,-1) \)
\( (-\infty ,-2)\cup (2,+\infty ) \)
\( (-\infty ,-3)\cup (-1,+\infty ) \)
B