Jesteś tutaj: ProgramyKalkulator
◀ Wprowadzenie

Kalkulator

Wpisz działanie:
Wynik:

Zestawienie operatorów i funkcji do wykonywania działań:
Operator Działanie Przykład Rezultat
+ dodawanie 2+3 \(2 + 3 = 5\)
- odejmowanie 2-3 \(2 - 3 = -1\)
* mnożenie 2*3 \(2 \cdot 3 = 6\)
/ dzielenie 3/4 \(\frac{3}{4}= 0.75\)
^ potęga 2^3 \(2^3 = 8\)
sqrt() pierwiastek sqrt(3) \(\sqrt{3} = 1.73205\)
abs() wartość
bezwzględna
abs(-3) \(| -3 | = 3\)
log() logarytm
dziesiętny
log(100) \(\log(100) = 2\)
ln() logarytm
naturalny
ln(5) \(\ln(5) = 1.60943\)
sin() sinus sin(pi/2) \(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1\)
cos() cosinus cos(pi/2) \(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0\)
tan() tangens tan(pi/4) \(\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1\)
cot() cotangens cot(pi/4) \(\cot\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1\)
n! silnia 5! \(5! = 120\)
Obsługiwane stałe:
Stała Wartość
pi 3.141592653589793
e 2.718281828459045