Kalkulator

Wpisz działanie:

Wynik:Zestawienie operatorów i funkcji do wykonywania działań:
Operator Działanie Przykład Rezultat
+ dodawanie 2+3 2 + 3 = 5
- odejmowanie 2-3 2 - 3 = -1
* mnożenie 2*3 2 • 3 = 6
/ dzielenie 3/4 3 / 4 = 0.75
^ potęgowanie 2^3 23 = 8
sqrt() pierwiastkowanie sqrt(3) 3 = 1.73205
abs() wartość bezwzględna abs(-3) | -3 | = 3
log() logarytm dziesiętny log(100) log(100) = 2
ln() logarytm naturalny ln(5) ln(5) = 1.60943
sin() sinus sin(pi/2) sin(π/2) = 1
cos() cosinus cos(pi/2) cos(π/2) = 0
tan() tangens tan(pi/4) tan(π/4) = 1
cot() cotangens cot(pi/4) cot(π/4) = 1
n! silnia 5! 5! = 120

Obsługiwane stałe:
Stała Wartość
pi 3.141592653589793
e 2.718281828459045