Ułamki

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Przed rozpoczęciem nauki dzielenia pisemnego ułamków, trzeba nauczyć się dzielić pisemnie liczby całkowite.
Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych omówimy na następującym przykładzie.
Podziel pisemnie ułamki \(124{,}28 : 5{,}2\).
Na początku w obu ułamkach przesuwamy przecinek w prawo o tyle miejsc, aby z dzielnika zrobiła się liczba całkowita: Nad dzielną rysujemy kreskę i wykonujemy zwykłe dzielenie pisemne liczb (tak jakby nie było przecinka). W ostatecznym wyniku stawiamy przecinek dokładnie nad przecinkiem z dzielnej.
Tematy nadrzędne i sąsiednie