Dzielenie ułamków dziesiętnych

Przed rozpoczęciem nauki dzielenia pisemnego ułamków, trzeba nauczyć się dzielić pisemnie liczby całkowite.
Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych omówimy na następującym przykładzie.
Przykład 1. Podziel pisemnie ułamki 124,28 : 5,2.
Rozwiązanie:
Na początku w obu ułamkach przesuwamy przecinek w prawo o tyle miejsc, aby z dzielnika zrobiła się liczba całkowita: Nad dzielną rysujemy kreskę i wykonujemy zwykłe dzielenie pisemne liczb (tak jakby nie było przecinka). W ostatecznym wyniku stawiamy przecinek dokładnie nad przecinkiem z dzielnej.