Deltoid

Drukuj
Deltoid - to czworokąt, którego przekątne są prostopadłe i jedna z nich jest symetralną drugiej.
rysunek równoległoboku z oznaczeniami
Obwód deltoidu możemy obliczyć ze wzoru: \[Ob=2a+2b\]
Pole deltoidu możemy obliczyć ze wzorów: \[P=\frac{1}{2}d_1\cdot d_2\\[12pt] P=a\cdot b\cdot \sin \alpha \] gdzie:
\(d_1\), \(d_2\) - to przekątne deltoidu.
Tematy nadrzędne i sąsiednie