Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaZadania z różnych działań na liczbach rzeczywistych
◀ Usuwanie niewymierności z mianownika

Zadania z różnych działań na liczbach rzeczywistych

W tym nagraniu wideo pokazuję jak wykonywać działania na potęgach o wykładniku wymiernym.
Przez pierwsze 8 minut nagrania przypominam również zasady wykonywania działań na potęgach o wykładniku całkowitym.
Czas nagrania: 30 min.
Liczba \(-3^2 - (-2 - 2^{-1})^2\) jest równa
\( -\frac{61}{4} \)
\( -\frac{11}{4} \)
\( \frac{11}{4} \)
\( \frac{61}{4} \)
A
Wartość liczby \(a=16\sqrt[3]{4}\) jest równa wartości liczby:
\( 2^{\frac{4}{3}} \)
\( 2^{\frac{7}{3}} \)
\( 2^{\frac{5}{3}} \)
\( 2^{\frac{14}{3}} \)
D
Liczba przeciwna do podwojonej odwrotności liczby \(a\) jest równa:
\( -2a \)
\( -\frac{1}{2a} \)
\( -\frac{a}{2} \)
\( -\frac{2}{a} \)
D
Liczba \(\frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{\left (\frac{2}{7} \right)^{-1}}\) jest równa
\( -1 \)
\( \frac{4}{49} \)
\( -2\frac{1}{4} \)
\( 1 \)
D
Liczbą większą od zera jest liczba
\( \frac{1}{3}-0{,}(3) \)
\( -\sqrt{3}+1\frac{7}{9} \)
\( 4\frac{2}{3}-4\sqrt{3\frac{1}{16}} \)
\( -2^2 \)
B
Liczbą odwrotną do liczby \(5\frac{3}{11}-2\frac{1}{11}\cdot \sqrt[3]{-8}\) jest
\( \frac{11}{70} \)
\( \frac{11}{104} \)
\( -\frac{11}{104} \)
\( -\frac{70}{11} \)
B
Dane są przedziały \(A=\langle -2, 4)\) i \(B = (3, 5\rangle\). Liczba \(4\):
należy tylko do przedziału \(A\)
należy do obu przedziałów
należy tylko do przedziału \(B\)
nie należy do żadnego przedziału
C
Największa liczba naturalna \(n\) spełniająca nierówność \(n\lt 2\pi -1\) to:
\( 3 \)
\( 5 \)
\( 6 \)
\( 0 \)
B
Suma liczby odwrotnej do liczby \( -4\frac{3}{5} \) i liczby przeciwnej do liczby \( \frac{18}{23} \) jest równa:
\(-1 \)
\(0 \)
\(\frac{21}{23} \)
\(1 \)
A
Liczba \( 4\sqrt{3}-(1+2\sqrt{3})^2 \) jest równa
\(4\sqrt{3}-13 \)
\(-13 \)
\(8\sqrt{3}+11 \)
\(4\sqrt{3}+11 \)
B
Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych z przedziału \( \langle 1; 13 ) \) jest równa:
\(5{,}6 \)
\(\frac{29}{6} \)
\(\frac{41}{6} \)
\(6 \)
A
Reszta z dzielenia liczby \(55\) przez \(8\) jest równa
\( 4 \)
\( 5 \)
\( 6 \)
\( 7 \)
D
Liczba \(0{,}(70)\) jest równa liczbie
\( \frac{7}{10} \)
\( \frac{70}{99} \)
\( \frac{7}{9} \)
\( \frac{77}{99} \)
B
Jeżeli do licznika i do mianownik nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy \(\frac{4}{7}\), a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy \(1\), to otrzymamy \(\frac{1}{2}\). Wyznacz ten ułamek.
\(\frac{8}{17}\)
Jeśli \(a=\frac{3}{2}\) i \(b=2\), to wartość wyrażenia \(\frac{a\cdot b}{a+b}\) jest równa
\( \frac{2}{3} \)
\( 1 \)
\( \frac{6}{7} \)
\( \frac{27}{6} \)
C
Niech \(a=\frac{2}{3}\), \(b=\frac{1}{2}\). Wtedy wartość wyrażenia \(\frac{a+b}{a\cdot b}\) jest równa
\( \frac{7}{2} \)
\( \frac{9}{5} \)
\( \frac{7}{18} \)
\( \frac{3}{2} \)
A
W rozwinięciu dziesiętnym ułamka \(\frac{2}{7}\) na trzydziestym miejscu po przecinku stoi cyfra
\( 7 \)
\( 1 \)
\( 2 \)
\( 4 \)
D
W tym nagraniu wideo omawiam podstawowe działania na liczbach rzeczywistych.
Sąsiednie tematy