Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościRównania kwadratoweZadania z równań kwadratowych
◀ Program do rozwiązywania równań kwadratowych

Zadania z równań kwadratowych

Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \( x^2+5x+6=0 \) jest
\(-6 \)
\(-3 \)
\(-2 \)
\(-1 \)
B
Większa z liczb spełniających równanie \(x^2 + 6x + 8 = 0\) to
\( 2 \)
\( 4 \)
\( -2 \)
\( -4 \)
C
Rozwiąż równanie \(x^2+6x+7=0\).
\(x=-3-\sqrt{2}\) lub \(x=-3+\sqrt{2}\)
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2x^2-7x=-30-2x(1-x)\)?
\( 5 \)
\( -5 \)
\( 6 \)
\( -1 \)
C
Uzasadnij, że równanie \(x^2+(b-2)x-2b=0\) dla dowolnej liczby rzeczywistej \(b\) ma przynajmniej jedno rozwiązanie.
Pierwiastki \( x_1, x_2 \) równania \( 2(x+2)(x-2)=0 \) spełniają warunek
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{2} \)
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{4} \)
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1 \)
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=0 \)
D
Równanie \((2x-1)\cdot (x-2)=(1-2x)\cdot (x+2)\) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
\( -2 \) oraz \(\frac{1}{2}\)
\( 0 \) oraz \(\frac{1}{2}\)
\( \frac{1}{2} \) oraz \(2\)
\( -2 \) oraz \(2\)
B
Rozwiąż równanie \(\frac{x(x+1)}{x-1}=5x-4\), dla \(x\ne 1\).
\(x=\frac{1}{2}\) lub \(x=2\)
Suma pierwiastków równania \(17(x-1)(2-x)=0\) jest miejscem zerowym funkcji \(f(x)=(m-1)x-6\). Wtedy
\( m=0 \)
\( m=1 \)
\( m=2 \)
\( m=3 \)
D
Iloczyn liczb spełniających równanie \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{25}{4}=0\) jest równy
\( 6 \)
\( -5 \)
\( 5 \)
\( -6 \)
D
Sąsiednie tematy