Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościRównania kwadratoweZadania z równań kwadratowych
◀ Program do rozwiązywania równań kwadratowych

Zadania z równań kwadratowych

Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \( x^2+5x+6=0 \) jest
A.\(-6 \)
B.\(-3 \)
C.\(-2 \)
D.\(-1 \)
B
Większa z liczb spełniających równanie \(x^2 + 6x + 8 = 0\) to
A.\( 2 \)
B.\( 4 \)
C.\( -2 \)
D.\( -4 \)
C
Rozwiąż równanie \(x^2+6x+7=0\).
\(x=-3-\sqrt{2}\) lub \(x=-3+\sqrt{2}\)
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2x^2-7x=-30-2x(1-x)\)?
A.\( 5 \)
B.\( -5 \)
C.\( 6 \)
D.\( -1 \)
C
Uzasadnij, że równanie \(x^2+(b-2)x-2b=0\) dla dowolnej liczby rzeczywistej \(b\) ma przynajmniej jedno rozwiązanie.
Pierwiastki \( x_1, x_2 \) równania \( 2(x+2)(x-2)=0 \) spełniają warunek
A.\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{2} \)
B.\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{4} \)
C.\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1 \)
D.\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=0 \)
D
Równanie \((2x-1)\cdot (x-2)=(1-2x)\cdot (x+2)\) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
A.\( -2 \) oraz \(\frac{1}{2}\)
B.\( 0 \) oraz \(\frac{1}{2}\)
C.\( \frac{1}{2} \) oraz \(2\)
D.\( -2 \) oraz \(2\)
B
Rozwiąż równanie \(\frac{x(x+1)}{x-1}=5x-4\), dla \(x\ne 1\).
\(x=\frac{1}{2}\) lub \(x=2\)
Suma pierwiastków równania \(17(x-1)(2-x)=0\) jest miejscem zerowym funkcji \(f(x)=(m-1)x-6\). Wtedy
A.\( m=0 \)
B.\( m=1 \)
C.\( m=2 \)
D.\( m=3 \)
D
Iloczyn liczb spełniających równanie \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{25}{4}=0\) jest równy
A.\( 6 \)
B.\( -5 \)
C.\( 5 \)
D.\( -6 \)
D