Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościRównania linioweZadania na rozwiązywanie równań
◀ Wprowadzenie do równań liniowych

Zadania na rozwiązywanie równań

Rozwiązaniem równania \(3(2-3x)=x-4\) jest
A.\( x=1 \)
B.\( x=2 \)
C.\( x=3 \)
D.\( x=4 \)
A
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2(x-1)+x=x-3(2-3x)\)?
A.\( \frac{8}{11} \)
B.\( -\frac{4}{11} \)
C.\( \frac{4}{7} \)
D.\( -1 \)
C
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(5x-7=0\cdot (x+11)-2\cdot (1-3x)\)?
A.\( 5 \)
B.\( -5 \)
C.\( 6 \)
D.\( -1 \)
B
Rozwiązanie równania \(x(x+3)-49=x(x-4)\) należy do przedziału
A.\( (-\infty ,3) \)
B.\( (10,+\infty ) \)
C.\( (-5,-1) \)
D.\( (2,+\infty ) \)
D
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest
A.\( 1 \)
B.\( \frac{7}{3} \)
C.\( \frac{4}{7} \)
D.\( 7 \)
D
Rozwiązaniem równania \( \frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2} \) jest liczba:
A.\(-\frac{4}{3} \)
B.\(-\frac{3}{4} \)
C.\(\frac{3}{8} \)
D.\(\frac{8}{3} \)
D
Rozwiąż równanie \(\frac{2-3x}{1-2x}=-\frac{1}{2}\).
\(x=\frac{5}{8}\)
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba
A.\( -1 \)
B.\( 1 \)
C.\( 0 \)
D.\( \frac{5}{3} \)
A
Rozwiązaniem równania \( \frac{x-5}{7-x}=\frac{1}{3} \) jest liczba
A.\(-11 \)
B.\(\frac{11}{2} \)
C.\(\frac{2}{11} \)
D.\(11 \)
B
Dane jest równanie \(3x+4y-5=0\). Z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny?
A.\( 6x+8y-10=0 \)
B.\( 4x-3y+5=0 \)
C.\( 9x+12y-10=0 \)
D.\( 5x+4y-3=0 \)
C
Równość \(\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}\) zachodzi dla
A.\( m=-5 \)
B.\( m=1 \)
C.\( m=4 \)
D.\( m=5 \)
C
Rozwiązaniem równania \(\frac{2x-4}{3-x}=\frac{4}{3}\) jest liczba
A.\( x=0 \)
B.\( x=\frac{12}{5} \)
C.\( x=2 \)
D.\( x=\frac{25}{11} \)
B