Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościRównania linioweZadania na rozwiązywanie równań
◀ Wprowadzenie do równań liniowych

Zadania na rozwiązywanie równań

Rozwiązaniem równania \(3(2-3x)=x-4\) jest
\( x=1 \)
\( x=2 \)
\( x=3 \)
\( x=4 \)
A
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(2(x-1)+x=x-3(2-3x)\)?
\( \frac{8}{11} \)
\( -\frac{4}{11} \)
\( \frac{4}{7} \)
\( -1 \)
C
Która z liczb jest rozwiązaniem równania \(5x-7=0\cdot (x+11)-2\cdot (1-3x)\)?
\( 5 \)
\( -5 \)
\( 6 \)
\( -1 \)
B
Rozwiązanie równania \(x(x+3)-49=x(x-4)\) należy do przedziału
\( (-\infty ,3) \)
\( (10,+\infty ) \)
\( (-5,-1) \)
\( (2,+\infty ) \)
D
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest
\( 1 \)
\( \frac{7}{3} \)
\( \frac{4}{7} \)
\( 7 \)
D
Rozwiązaniem równania \( \frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2} \) jest liczba:
\(-\frac{4}{3} \)
\(-\frac{3}{4} \)
\(\frac{3}{8} \)
\(\frac{8}{3} \)
D
Rozwiąż równanie \(\frac{2-3x}{1-2x}=-\frac{1}{2}\).
\(x=\frac{5}{8}\)
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba
\( -1 \)
\( 1 \)
\( 0 \)
\( \frac{5}{3} \)
A
Rozwiązaniem równania \( \frac{x-5}{7-x}=\frac{1}{3} \) jest liczba
\(-11 \)
\(\frac{11}{2} \)
\(\frac{2}{11} \)
\(11 \)
B
Dane jest równanie \(3x+4y-5=0\). Z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny?
\( 6x+8y-10=0 \)
\( 4x-3y+5=0 \)
\( 9x+12y-10=0 \)
\( 5x+4y-3=0 \)
C
Równość \(\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}\) zachodzi dla
\( m=-5 \)
\( m=1 \)
\( m=4 \)
\( m=5 \)
C
Rozwiązaniem równania \(\frac{2x-4}{3-x}=\frac{4}{3}\) jest liczba
\( x=0 \)
\( x=\frac{12}{5} \)
\( x=2 \)
\( x=\frac{25}{11} \)
B
Sąsiednie tematy