Wyrażenia wymierne

Podstawowe wiadomości o wyrażeniach wymiernych
Wyrażenie wymierne - to ułamek, który w liczniku i w mianowniku ma wielomiany.
Ponadto wielomian w mianowniku musi być przynajmniej \(1\) stopnia.
Wyrażenie wymierne, które w mianowniku ma wielomian stopnia \(1\): \[\frac{5}{x}\]
Wyrażenie wymierne, które w liczniku i w mianowniku ma wielomian stopnia \(1\): \[\frac{2x+3}{x-1}\]
Wyrażenie wymierne, które w liczniku ma wielomian stopnia 2, a w mianowniku wielomian stopnia \(1\): \[\frac{x^2+2x-1}{x}\] Inny przykład tego typu: \[\frac{(x-1)(x+2)}{x+1}\]
Wyrażenie wymierne, które ma w liczniku i w mianowniku wielomian stopnia \(2\): \[\frac{x^2+2x-1}{(x-3)(x+3)}\]
Wyrażenie wymierne, które w liczniku ma wielomian stopnia \(3\), a w mianowniku wielomian stopnia \(2\): \[\frac{x^3+2x^2+34}{6x^2+6}\]
Tematy nadrzędne i sąsiednie