Układy równań z parametrem

Poziom podstawowy
Zadania na rozwiązywanie układów równań z parametrem:
Para liczb \(x = 2\) i \(y = 2\) jest rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} ax + y = 4 \\ -2x + 3y = 2a \end{cases}\) dla
A.\( a = -1 \)
B.\( a = 1 \)
C.\( a = -2 \)
D.\( a = 2 \)
\(a = 1\)
Para liczb \(x=3\) i \(y=1\) jest rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} -x+12y=a^2 \\ 2x+ay=9 \end{cases} \) dla
A.\( a=\frac{7}{3} \)
B.\( a=-3 \)
C.\( a=3 \)
D.\( a=-\frac{7}{3} \)
C
Para liczb \(x = 1\), \(y = −3\) spełnia układ równań \begin{cases} x-y=a^2 \\ (1+a)x-3y=-4a \end{cases} Wtedy \(a\) jest równe
A.\( 2 \)
B.\( -2 \)
C.\( \sqrt{2} \)
D.\( -\sqrt{2} \)
B
Tematy nadrzędne i sąsiednie