Skracanie ułamków zwykłych

W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się rozszerzać ułamki, np: \[\frac{1}{4}=\frac{1\cdot 10}{4\cdot 10}=\frac{10}{40}\] Żeby wrócić od ułamka \(\frac{10}{40}\) do ułamka \(\frac{1}{4}\), to należy podzielić licznik i mianownik przez 10: \[\frac{10}{40}=\frac{10 : 10}{40 : 10}=\frac{1}{4}\] Taką operację nazywamy skracaniem ułamka.
Skracanie ułamków polega na dzieleniu licznika i mianownika przez tę samą liczbę.
W wyniku skracania doprowadzamy ułamek do prostszej postaci.
Często nie widać od razu najlepszego (największego) możliwego skrócenia. Wtedy skracamy ułamek kilka razy, aż doprowadzimy go do najprostszej postaci.
Tematy nadrzędne i sąsiednie