Schemat Bernoulliego

Schemat Bernoulliego pozwala obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania \(k\) sukcesów w \(n\) próbach: \[P_n(k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\] gdzie \(p\) - to prawdopodobieństwo sukcesu w jednej próbie