Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościUkłady równańRóżne zadania z układów równań
◀ Układy równań w zadaniach z treścią

Różne zadania z układów równań

Rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} 5x+3y=3\\ 8x-6y=48 \end{cases} \)   jest para liczb
\( x=-3 \) i \(y=4\)
\( x=-3 \) i \(y=6\)
\( x=3 \) i \(y=-4\)
\( x=9 \) i \(y=4\)
C
Interpretację geometryczną układu równań \[\begin{cases} x-y=2\\ -2x+2y=4 \end{cases} \] przedstawiono na rysunku:
C
Rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} x+3y=5\\ 2x-y=3 \end{cases} \) jest
\( \begin{cases}x=2\\y=1 \end{cases} \)
\( \begin{cases}x=2\\y=-1 \end{cases} \)
\( \begin{cases}x=1\\y=2 \end{cases} \)
\( \begin{cases}x=1\\y=-2 \end{cases} \)
A
Rozwiąż układ równań \(\begin{cases} x+3y=5\\ 2x-y=3 \end{cases} \).
\(\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases} \)
Układ równań \(\begin{cases} 4x+2y=10\\ 6x+ay=15 \end{cases} \) ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
\( a=-1 \)
\( a=0 \)
\( a=2 \)
\( a=3 \)
D
Rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} 3x-5y=0\\ 2x-y=14 \end{cases} \) jest para liczb \((x,y)\) takich, że
\(x\lt 0\)i\(y\lt 0\)
\(x\lt 0\)i\(y>0\)
\(x>0\)i\(y\lt 0\)
\(x>0\)i\(y>0\)
D
Liczby rzeczywiste \(a, b, c\) spełniają warunki: \(a+b=3, b+c=4\) i \(c+a=5\). Wtedy suma \(a+b+c\) jest równa
\( 20 \)
\( 6 \)
\( 4 \)
\( 1 \)
B
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ.
\(\begin{cases} {y=x-1}\\ {y=-2x+4} \end{cases} \)
\(\begin{cases} {y=x-1}\\ {y=2x+4} \end{cases} \)
\(\begin{cases} {y=x+1}\\ {y=-2x+4} \end{cases} \)
\(\begin{cases} {y=x+1}\\ {y=2x+4} \end{cases} \)
C
Układ równań \(\begin{cases} y=3x+2 \\ y=(m-2)x+5 \end{cases} \) nie ma rozwiązań, gdy
\( m=2 \)
\( m=3 \)
\( m=4 \)
\( m=5 \)
D
Układ równań \(\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+0{,}5y=4 \end{cases} \) opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
zbiór nieskończony.
dokładnie 2 różne punkty.
dokładnie jeden punkt.
zbiór pusty.
C
Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań \[\begin{cases} x+3y=-5 \\ 3x-2y=-4 \end{cases} \] Wskaż ten rysunek.
A
Sąsiednie tematy