Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościUkłady równańRóżne zadania z układów równań
◀ Układy równań w zadaniach z treścią

Różne zadania z układów równań

Rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} 5x+3y=3\\ 8x-6y=48 \end{cases} \)   jest para liczb
A.\( x=-3 \) i \(y=4\)
B.\( x=-3 \) i \(y=6\)
C.\( x=3 \) i \(y=-4\)
D.\( x=9 \) i \(y=4\)
C
Interpretację geometryczną układu równań \[\begin{cases} x-y=2\\ -2x+2y=4 \end{cases} \] przedstawiono na rysunku:
C
Rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} x+3y=5\\ 2x-y=3 \end{cases} \) jest
A.\( \begin{cases}x=2\\y=1 \end{cases} \)
B.\( \begin{cases}x=2\\y=-1 \end{cases} \)
C.\( \begin{cases}x=1\\y=2 \end{cases} \)
D.\( \begin{cases}x=1\\y=-2 \end{cases} \)
A
Układ równań \(\begin{cases} 4x+2y=10\\ 6x+ay=15 \end{cases} \) ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A.\( a=-1 \)
B.\( a=0 \)
C.\( a=2 \)
D.\( a=3 \)
D
Rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases} 3x-5y=0\\ 2x-y=14 \end{cases} \) jest para liczb \((x,y)\) takich, że
A.\(x\lt 0\)i\(y\lt 0\)
B.\(x\lt 0\)i\(y>0\)
C.\(x>0\)i\(y\lt 0\)
D.\(x>0\)i\(y>0\)
D
Liczby rzeczywiste \(a, b, c\) spełniają warunki: \(a+b=3, b+c=4\) i \(c+a=5\). Wtedy suma \(a+b+c\) jest równa
A.\( 20 \)
B.\( 6 \)
C.\( 4 \)
D.\( 1 \)
B
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ.
A.\(\begin{cases} {y=x-1}\\ {y=-2x+4} \end{cases} \)
B.\(\begin{cases} {y=x-1}\\ {y=2x+4} \end{cases} \)
C.\(\begin{cases} {y=x+1}\\ {y=-2x+4} \end{cases} \)
D.\(\begin{cases} {y=x+1}\\ {y=2x+4} \end{cases} \)
C
Rozwiąż układ równań \(\begin{cases} x+3y=5\\ 2x-y=3 \end{cases} \).
\(\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases} \)
Układ równań \(\begin{cases} y=3x+2 \\ y=(m-2)x+5 \end{cases} \) nie ma rozwiązań, gdy
A.\( m=2 \)
B.\( m=3 \)
C.\( m=4 \)
D.\( m=5 \)
D
Układ równań \(\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+0{,}5y=4 \end{cases} \) opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
A.zbiór nieskończony.
B.dokładnie 2 różne punkty.
C.dokładnie jeden punkt.
D.zbiór pusty.
C
Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań \[\begin{cases} x+3y=-5 \\ 3x-2y=-4 \end{cases} \] Wskaż ten rysunek.
A