Kombinatoryka

Różne zadania z kombinatoryki

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\) ?
A.\( 1 \)
B.\( 2 \)
C.\( 3 \)
D.\( 4 \)
D
Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez \(6\) lub przez \(10\), jest
A.\( 25 \)
B.\( 24 \)
C.\( 21 \)
D.\( 20 \)
C
Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest
A.\( 4\cdot 6 \)
B.\( 2\cdot 4\cdot 6! \)
C.\( 6!\cdot 4! \)
D.\( 2\cdot 4!\cdot 6! \)
D
Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie trzy razy cyfra \(0\) i dokładnie raz występuje cyfra \(5\).
\(1920\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie