Jesteś tutaj: SzkołaWielomianyRównania wielomianoweRównania wielomianowe - zadania
◀ Metoda rozwiązywania równań wielomianowych

Równania wielomianowe - zadania

Rozwiąż równanie \(x^3-6x^2-9x+54=0\).
\(x=-3\), \(x=3\), \(x=6\)
Równanie \((x+5)(x-3)(x^2+1)=0\) ma:
A.dwa rozwiązania: \( x=-5, x=3 \)
B.dwa rozwiązania: \( x=-3, x=5 \)
C.cztery rozwiązania: \( x=-5, x=-1, x=1, x=3 \)
D.cztery rozwiązania: \( x=-3, x=-1, x=1, x=5 \)
A
Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \( y = -3(x-7)(x+2) \)
A.\(x=7, x=-2 \)
B.\(x=-7, x=-2 \)
C.\(x=7, x=2 \)
D.\(x=-7, x=2 \)
A
Liczba wszystkich rozwiązań równania \((2x-3)(x^2-x)=0\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 3 \)
D
Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie \( 5x^4-13=0 \)?
A.\(1 \)
B.\(2 \)
C.\(3 \)
D.\(4 \)
B
Rozwiąż równanie \(2x^3-x^2-6x+3=0\).
\(x=\frac{1}{2}\) lub \(x=\sqrt{3}\) lub \(x=-\sqrt{3}\)
Rozwiąż równanie \(x^3-12x^2+x-12=0.\)
\(x=12\)
Rozwiąż równanie \(2x^3-16x^2-8x+64=0.\)
\(x=-2\) lub \(x=2\) lub \(x=8\)
Rozwiąż równanie \(4x^4-9x^2=0.\)
\(x=-\frac{3}{2}\) lub \(x=0\) lub \(x=\frac{3}{2}\)
Rozwiąż równanie \(2x^3+3x^2+4x+6=0\) .
\(x=-\frac{3}{2}\)
Liczba rzeczywistych rozwiązań równania \((x+1)(x+2)(x^2+3)=0\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 4 \)
C
Rozwiąż równanie \(x^3+2x^2-8x-16=0\).
\(x=-2\) lub \(x=2\sqrt{2}\) lub \(x=-2\sqrt{2}\)
Rozwiąż równanie \(x^3-6x^2-12x+72=0\).
\(x=6\) lub \(x=2\sqrt{3}\) lub \(x=-2\sqrt{3}\)
Liczba pierwiastków wielomianu \( W(x)=x^3-3x^2+4x-12\ \) jest równa:
A.\(3 \)
B.\(2 \)
C.\(1 \)
D.\(0 \)
C
Rozwiąż równanie \( 9x^3+18x^2-4x-8=0 \).
\(x=-2\) lub \(x=\frac{2}{3}\) lub \(x=-\frac{2}{3}\)
Rozwiąż równanie \( x^3-6x^2-11x+66=0 \).
\(x=6\) lub \(x=\sqrt{11}\) lub \(x=-\sqrt{11}\)
Rozwiąż równanie \(3x^3-4x^2-3x+4=0\).
\(x=-1\) lub \(x=1\) lub \(x=\frac{4}{3}\)
Rozwiązaniami równania \((x^3−8)(x−5)(2x+1)=0\) są liczby
A.\( -8;-5;1 \)
B.\( -1;5;8 \)
C.\( -\frac{1}{2};2;5 \)
D.\( -\frac{1}{2};5;8 \)
C
Suma wszystkich pierwiastków równania \((x+3)(x+7)(x-11)=0\) jest równa
A.\( 21 \)
B.\( -1 \)
C.\( -21 \)
D.\( 1 \)
D
Rozwiąż równanie \(4x^3+4x^2-x-1=0\).
\(x=-1\) lub \(x=-\frac{1}{2}\) lub \(x=\frac{1}{2}\)
Rozwiązaniem równania \(x^2(x +1) = x^2−8\) jest
A.\( -9 \)
B.\( -2 \)
C.\( 2 \)
D.\( 7 \)
B
Rozwiąż równanie \(8x^3 +8x^2 −3x − 3 = 0\).
\(x=-1\) lub \(x=\frac{\sqrt{6}}{4}\) lub \(x=-\frac{\sqrt{6}}{4}\)