Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Program do obliczania NWW

Za pomocą poniższego programu możesz wyznaczyć najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb naturalnych.

Program

Liczba 1 =
Liczba 2 =

Tematy nadrzędne i sąsiednie