Jesteś tutaj: MaturaMatura od 2023Podstawa programowa 2023
◀ Informatory maturalne 2023

Podstawa programowa 2023

Od 2023 roku na maturze obowiązuje nowa podstawa programowa:
Podstawa programowa z matematyki dostępna jest pod adresem:
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/matematyka.pdf.
Podstawy programowe do wszystkich przedmiotów dostępne są pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/podstawa-programowa/.