Odchylenie

Załóżmy, że mamy dane liczby \(x_1, x_2, x_3,...,x_n\) oraz że ich średnia arytmetyczna wynosi \(\overline{X} \)
Wówczas odchylenie wartości \(x_i\) od średniej arytmetycznej wyraża się wzorem: \[x_i-\overline{X} \]
Niech \(x_1 = 7, x_2 = 4, x_3 = -2\).
Wówczas: \[\overline{X}=\frac{7+4+(-2)}{3}=\frac{9}{3}=3 \] Zatem odchylenie od średniej dla \(x_1\) wynosi: \[x_1-\overline{X}=7-3=4 \] Odchylenie od średniej dla \(x_2\) wynosi: \[x_2-\overline{X}=4-3=1 \] Odchylenie od średniej dla \(x_3\) wynosi: \[x_3-\overline{X}=-2-3=-5 \]
Tematy nadrzędne i sąsiednie