Jesteś tutaj: InneNajnowsze filmy

Najnowsze filmy

Na tej stronie umieszczam moje najnowsze filmy - dodane na stronę w ciągu ostatniego miesiąca.
Wyznacz dziedzinę funkcji: \(f(x)=\sqrt{\ln^22x-3\ln x}\).
Na ile maksymalnie części można rozciąć podkowę dwiema liniami prostymi? Na powyższym rysunku jest przykładowe rozcięcie na 4 części.
Zadania dowodowe dla matury podstawowej:
Wykaż, że liczba \( a=6^{2+6\log_63}\) jest naturalna.
Udowodnij, że prawdziwa jest równość: \(\sqrt{6-\sqrt{11}}+\sqrt{6+\sqrt{11}}-\sqrt{22}=0\)
Udowodnij, że funkcja \(f(x)=\frac{\sin^{2} x-2+\cos^{2} x}{3x^2+5x-6}\) nie ma miejsc zerowych.
Fragment szarej figury wewnątrz okręgu obracamy o \(45^\circ \). W nowo otrzymanej figurze otrzymujemy o jeden czerwony odcinek mniej. Dlaczego?
Narysuj \(3\) odcinki łączące boki prostokąta, aby oddzielić czerwone kółka od zielonych.
Trzy zagadki z zapałkami.
Jak dwiema liniami prostymi rozciąć krzyż na \(4\) identyczne części, aby można było z nich zbudować kwadrat?
W tym filmiku omawiam podstawowe wiadomości z wykonywania działań na ułamkach zwykłych.
Oblicz całki:
\(\int\limits_{1}^{3}(x-2)^3dx \)
\(\int\limits_{0}^{2\pi}(x-\pi)^3\cos x\ dx\)
\(\int\limits_{-1}^{1}x^2\sin x\ \cos x\ dx\)
Wszystkie całki są równe \(0\).
Które pole jest większe - brązowe czy zielone?
W tym filmiku wyjaśniam pojęcie różniczki i pochodnej. Podaję różnicę między pochodną a różniczką oraz pokazuję przykład praktycznego zastosowania różniczki.
Dwa okręgi o promieniu \(2\) są styczne zewnętrznie. Ze środka jednego poprowadzone dwie styczne do drugiego okręgu. Oblicz zamalowane pole.
Dwa kwadraty o boku długości \(1\) narysowano tak, że środek jednego pokrywa się z wierzchołkiem drugiego. Ile jest równe pole zamalowanej figury?
W kwadrat o boku długości \(1\) wpisano półokrąg i narysowano do niego odcinek styczny. Oblicz długość tego odcinka.