Jesteś tutaj: InneNajnowsze filmy

Najnowsze filmy

Na tej stronie umieszczam moje najnowsze filmy - dodane na stronę w ciągu ostatniego miesiąca.
W tabeli zapisano trzy wyrażenia. Które z tych wyrażeń są równe \(50^8\)? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A.Tylko I i II
B.Tylko II i III
C.Tylko II
D.Tylko III
B
Liczba \(1450\) jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od \(1450\), które mają takie zaokrąglenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A.\( 4 \)
B.\( 5 \)
C.\( 9 \)
D.\( 10 \)
C
Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2017. Natalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, jej siostra Ewa – 18 sierpnia, a brat Karol – 2 października. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W 2017 r. urodziny Ewy wypadły w piątek.PF
W 2017 r. dniem urodzin Karola był poniedziałek.PF
PP
W tym filmiku powtórkowym do matury omawiam najważniejszych zagadnienia z geometrii płaskiej, przestrzennej i analitycznej. Dodatkowo trygonometria, prawdopodobieństwo i dowody.
Czas nagrania: 65 min.
W tym filmiku omawiam kilkanaście najważniejszych zagadnień wymaganych na maturze podstawowej.
Czas nagrania: 50 min.
Oblicz: \(\int \frac{2x+2}{x^2-x+1}dx\).
Oblicz: \(\int \frac{3x+4}{x^2-x-2}dx\).
Ile trójkątów jest na rysunku?
\(24\)
Ile kwadratów jest na rysunku?
\(18\)
Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest nachylona do płaszczyzny podstawy tego graniastosłupa pod kątem \(\alpha \) takim, że \(\operatorname{tg} \alpha =3\sqrt{2}\). Suma długości wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa \(96\). Oblicz objętość graniastosłupa.
\(V=162\)
Wykaż, że ciąg dany wzorem ogólnym \(a_n=5-\sqrt{7}n\) jest arytmetyczny.
Wykaż, że liczba \(a=3^{2+3\log_32}\) jest naturalna.
Oblicz: \[\left(11\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}-(-0{,}2)^{-3}\cdot 81^{-0{,}75}+(0{,}512)^{\frac{1}{3}}\]
\(\frac{1547}{270}\)
Pięć okręgów ma identyczne średnice. Wyznacz linię prostą przechodzącą przez punkt \(S\), która podzieli drut, z którego zrobiono okręgi, na pół.
Rozwiąż równanie: \(\frac{\log (\sqrt{x-1}+1)}{\log (\sqrt{x-1}+7)}=\frac{1}{2}\).
\(x=5\)
Rozwiąż równanie: \(\frac{1}{2}\log (x-3)^2=\log (x^2+x+3)\).
\(x=-2\lor x=0\)
Rozwiąż równanie: \(\frac{\log_3(x-2)}{\log_3(x+4)}=\frac{1}{2}\).
\(x=5\)
Rozwiąż równanie: \(\log_\sqrt{2}\left(\log_7\frac{2^x+104}{2^{x+1}}\right)=0\).
\(x=3\)
Znajdź geometrycznie takie miejsce na autostradzie, aby suma długości dróg do miast \(A\) i \(B\) była jak najkrótsza.