Jesteś tutaj: InneNajnowsze filmy

Najnowsze filmy

Na tej stronie umieszczam moje najnowsze filmy.
Wykaż, że poniższa liczba jest wymierna: \[9\log_{\sqrt{6^3}}\sqrt{12}+2\log_{\sqrt[3]{6}}\sqrt{3}\]
Ta liczba jest równa \(6\).
Ile wynosi pole poniższej figury wyznaczonej za pomocą cyrkla o rozstawie 1?
\(4\)
Jak ustawić \(10\) taboretów pod ścianami w kwadratowym pokoju, aby pod każdą ścianą stało tyle samo taboretów?
Ile trójkątów jest na rysunku?
Jak za pomocą ekierki i ołówka wyznaczyć środek okręgu?
Powierzchnia całkowita graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa \(S\sqrt{3}\). Wyznacz największą z możliwych objętości tego graniastosłupa, wynik zapisz w najprostszej postaci.
\(V_{max}=\frac{S\sqrt{S}}{6}\)
Rozwiąż nierówność \(\frac{1}{x-3}+\frac{1}{(x-3)^2}+\frac{1}{(x-3)^3}+...\ge2-x\), gdzie lewa strona nierówności jest szeregiem geometrycznym zbieżnym. Podaj odpowiednie założenia.
Założenia: \(\left|\frac{1}{x-3}\right|\lt1\)
\(x\in (4;+\infty )\)
Wyznacz równanie okręgu opisanego na trójkącie, którego boki zawierają się w prostych o równaniach \(x+6y-12=0\); \(x+y-7=0\) oraz \(x-4y+18=0\).
\(\left(x+\frac{3}{5}\right)^2+\left(y+\frac{8}{5}\right)^2=\frac{1258}{25}\)
Narysuj \(3\) linie proste, aby oddzielić wszystkie prezenty.
Wyznacz wartość parametru \(m\), dla którego równanie \((m^2+m-3)x^2+(2m-1)x+2=0\) ma dwa rozwiązania dodatnie takie, że jedno z nich jest dwa razy większe od drugiego.
\(m=-4\)
Dany jest trapez równoramienny, w który wpisano okrąg. Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość \(7\) cm. Obwód tego trapezu jest równy:
A.\( 14 \) cm
B.\( 21 \) cm
C.\( 28 \) cm
D.\( 35 \) cm
C
Dziedziną funkcji \(f(x)=\log_{\frac{2x-3}{x+3}}(x^3-x^2)\) jest:
A.\( (-\infty, -3)\cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right) \)
B.\( (-\infty, -3)\cup \left(1, +\infty\right) \)
C.\( (1,6)\cup (6,+\infty ) \)
D.\( \left(\frac{3}{2}, 6\right)\cup (6,+\infty ) \)
D
Liczba \(\sqrt{11-6\sqrt{2}}\) jest równa:
A.\(\sqrt{2}-3 \)
B.\( 3-\sqrt{2} \)
C.\( 1-3\sqrt{2} \)
D.\( 3\sqrt{2}-1 \)
B