Jesteś tutaj: Zbiór zadań - procenty

Zbiór zadań - procenty

Zbiór zadań do kursu: Matura podstawowa od 2023.
Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o \(40\%\) i kosztuje obecnie \(106{,}40\) zł. Cena maseczki przed podwyżką była równa
A.\( 63{,}84 \) zł
B.\( 65{,}40 \) zł
C.\( 76{,}00 \) zł
D.\( 66{,}40 \) zł
C
Liczba \(x\) stanowi \(80\%\) liczby dodatniej \(y\). Wynika stąd, że liczba \(y\) to
A.\( 125\% \) liczby \(x\).
B.\( 120\% \) liczby \(x\).
C.\( 25\% \) liczby \(x\).
D.\( 20\% \) liczby \(x\).
A
Liczba \(78\) stanowi \(150\%\) liczby \(c\). Wtedy liczba \(c\) jest równa
A.\( 60 \)
B.\( 52 \)
C.\( 48 \)
D.\( 39 \)
B
Liczba dodatnia \(a\) jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o \(50\%\), a jego mianownik zwiększymy o \(50\%\), to otrzymamy liczbę \(b\) taką, że
A.\( b=\frac{1}{4}a \)
B.\( b=\frac{1}{3}a \)
C.\( b=\frac{1}{2}a \)
D.\( b=\frac{2}{3}a \)
Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o \(10\%\) w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa \(78\ 732\) zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do \(1\) zł, równa
A.\( 98\ 732 \) zł
B.\( 97\ 200\) zł
C.\( 95\ 266\) zł
D.\( 94\ 478\) zł
B
Cenę \(x\) pewnego towaru obniżono o \(20\%\) i otrzymano cenę \(y\). Aby przywrócić cenę \(x\), nową cenę \(y\) należy podnieść o
A.\( 25\% \)
B.\( 20\% \)
C.\( 15\% \)
D.\( 12\% \)
A
Cenę \(x\) (w złotych) pewnego towaru obniżono najpierw o \(30\%\), a następnie obniżono o \(20\%\) w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po obydwu tych obniżkach cena towaru jest równa
A.\( 0{,}36\cdot x \) złotych.
B.\( 0{,}44\cdot x \) złotych.
C.\( 0{,}50\cdot x \) złotych.
D.\( 0{,}56\cdot x \) złotych.
D
Na lokacie złożono \(1000\) zł przy rocznej stopie procentowej \(p\%\) (procent składany). Odsetki naliczane są co kwartał. Po upływie roku wielkość kapitału na lokacie będzie równa
A.\( 1000\left( 1+\frac{4p}{100} \right) \)
B.\( 1000\left( 1+\frac{p}{100} \right)^4 \)
C.\( 1000\left( 1+\frac{p}{400} \right) \)
D.\( 1000\left( 1+\frac{p}{400} \right)^4 \)
D
Oprocentowanie na długoterminowej lokacie w pewnym banku wynosi \(3\%\) w skali roku (już po uwzględnieniu podatków). Po każdym roku oszczędzania są doliczane odsetki od aktualnego kapitału znajdującego się na lokacie – zgodnie z procentem składanym.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po \(10\) latach oszczędzania w tym banku (i bez wypłacania kapitału ani odsetek w tym okresie) kwota na lokacie będzie większa od kwoty wpłaconej na samym początku o (w zaokrągleniu do \(1\%\))
A.\( 30\% \)
B.\( 34\% \)
C.\( 36\% \)
D.\( 43\% \)
B
W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa \(4\%\). Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o \(1\) punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o
A.\( 1\% \)
B.\( 25\% \)
C.\( 33\% \)
D.\( 75\% \)