Jesteś tutaj: Zbiór zadań - działania na liczbach

Zbiór zadań - działania na liczbach

Zbiór zadań do kursu: Matura podstawowa od 2023.
Liczbę \(9\cdot 27\) można zapisać w postaci:
A.\( 3^3 \)
B.\( 3^4 \)
C.\( 3^5 \)
D.\( 3^6 \)
C
Liczbę \(\Bigl (99\cdot 0{,}(50)-1\Bigl )^2\) można zapisać w postaci:
A.\( 7^4 \)
B.\( 49^4 \)
C.\( \frac{50}{49} \)
D.\( \frac{49}{50} \)
A
Iloczyn cyfry dziesiątek i jedności pewnej liczby dwucyfrowej jest równy \(21\). Tą liczbą może być:
A.\( 23 \)
B.\( 34 \)
C.\( 37 \)
D.\( 53 \)
C
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \(2021:\left(1-\frac{1}{2022}\right)-\left(1-\frac{2022}{2021}\right):\frac{1}{2021}\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2021 \)
D.\( 2023 \)
D
Liczba \(9^{-10}\cdot 3^{19}\) jest równa
A.\( 27^9 \)
B.\( 9^{-2} \)
C.\( 3^{10} \)
D.\( 3^{-1} \)
D
Liczba \(\frac{8^{-40}}{2^{10}}\) jest równa
A.\( 4^{-4} \)
B.\( 4^{-50} \)
C.\( 2^{-47} \)
D.\( 2^{-130} \)
D
Liczba \(\frac{2^{50}\cdot 3^{40}}{36^{10}}\) jest równa
A.\( 6^{70} \)
B.\( 6^{45} \)
C.\( 2^{30}\cdot 3^{20} \)
D.\( 2^{10}\cdot 3^{20} \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \(6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}\) jest równa
A.\( 6^{600} \)
B.\( 6^{101} \)
C.\( 36^{100} \)
D.\( 36^{600} \)
B
Liczba \(100^5\cdot (0{,}1)^{-6}\) jest równa
A.\( 10^{12} \)
B.\( 10^{16} \)
C.\( 10^{-1} \)
D.\( 10^{-30} \)
B
Liczba \(0{,}846153\) jest
A.mniejsza od \( \frac{11}{13} \)
B.równa \( \frac{11}{13} \)
C.większa od \( \frac{11}{13} \)
D.niewymierna
A
Liczba \(3^{2+\frac{1}{4}}\) jest równa
A.\( 3^2\cdot \sqrt[4]{3} \)
B.\( \sqrt[4]{3^3} \)
C.\( 3^2+\sqrt[4]{3} \)
D.\( 3^2+\sqrt{3^4} \)
A
Liczba \(\sqrt[3]{\frac{7}{3}}\cdot \sqrt[3]{\frac{81}{56}}\) jest równa
A.\( \frac{3}{2} \)
B.\( \frac{9}{4} \)
C.\( \frac{\sqrt{3}}{2} \)
D.\( \frac{3}{2\sqrt[3]{21}} \)
A
Liczba \(\sqrt{\sqrt[3]{2}}\) jest równa
A.\( 2^{\frac{1}{6}} \)
B.\( 2^{\frac{1}{5}} \)
C.\( 2^{\frac{1}{3}} \)
D.\( 2^{\frac{2}{3}} \)
Dla każdej dodatniej liczby \(b\) wyrażenie \((\sqrt[2]{b}\cdot \sqrt[4]{b})^{\frac{1}{3}}\) jest równe
A.\( b^2 \)
B.\( b^{0{,}25} \)
C.\( b^{\frac{8}{3}} \)
D.\( b^\frac{4}{3} \)
B