Matura od 2023

Informacje o maturze 2023
  • Egzamin na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
  • W arkuszu znajdzie się od 29 do 40 zadań.
  • Łączna liczba punktów do zdobycia: 50 (25 za zamknięte i 25 za otwarte).
  • W arkuszu będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.
  • Odpowiedzi do zadań zamkniętych zdający będą zaznaczali na karcie odpowiedzi.
  • Za zadania otwarte można uzyskać od 1 do 4 punktów.
  • Na maturze można mieć ze sobą: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty. Ponadto każdy otrzymuje Tablice matematyczne.