Jesteś tutaj: Matura od 2023

Matura od 2023

Na maturze z matematyki od 2023 roku pojawią się nowe typy zadań oraz zwiększy się liczba zadań otwartych.
W grudniu 2022 roku zostanie przeprowadzona pierwsza próbna matura zgodna z nową podstawą programową. Do tego czasu CKE powinna również opublikować przykładowe arkusze (jak tylko zostaną opublikowane, to przygotuję na stronie filmy z ich omówieniem).
Poniżej umieszczam zadania z informatora maturalnego do matury od 2023 roku.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \(2021:\left(1-\frac{1}{2022}\right)-\left(1-\frac{2022}{2021}\right):\frac{1}{2021}\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2021 \)
D.\( 2023 \)
D
Dana jest nierówność: \[|x − 3|\ge 5\]
Na którym rysunku prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb spełniających powyższą nierówność? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A
Oprocentowanie na długoterminowej lokacie w pewnym banku wynosi \(3\%\) w skali roku (już po uwzględnieniu podatków). Po każdym roku oszczędzania są doliczane odsetki od aktualnego kapitału znajdującego się na lokacie – zgodnie z procentem składanym.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po \(10\) latach oszczędzania w tym banku (i bez wypłacania kapitału ani odsetek w tym okresie) kwota na lokacie będzie większa od kwoty wpłaconej na samym początku o (w zaokrągleniu do \(1\%\))
A.\( 30\% \)
B.\( 34\% \)
C.\( 36\% \)
D.\( 43\% \)
B
Dane są dwie liczby \(x\) i \(y\), takie, że iloraz \(\frac{x}{y}\) jest równy \(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\).
Oblicz wartość wyrażenia \(\frac{x+y}{x}\). Wynik podaj bez niewymierności w mianowniku.
\(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.