Jednostki długości

Drukuj
Podstawową jednostką długości jest \(1\) metr.
Miary większe lub mniejsze od \(1\) metra otrzymują określone przedrostki np. centy-metr, kilo-metr.

Najważniejsze jednostki długości

\(1\) kilometr (km) = \(1000\) metrów (m)
\(1\) metr (m) = \(100\) centymetrów (cm)
\(1\) decymetr (dm) = \(10\) centymetrów (cm)
\(1\) centymetr (cm) = \(10\) milimetrów (mm)
Pamiętając powyższe zależności możemy zamieniać jednostki w dowolnych konfiguracjach.
Oto wszystkie możliwe zamiany pomiędzy powyższymi jednostkami:
\(1\ \text{km}=1000\ \text{m}=10000\ \text{dm}=100000\ \text{cm}=1000000\ \text{mm}\)
\(1\ \text{m}=0{,}001\ \text{km}=10\ \text{dm}=100\ \text{cm}=1000\ \text{mm}\)
\(1\ \text{dm}=0{,}0001\ \text{km}=0{,}1\ \text{m}=10\ \text{cm}=100\ \text{mm}\)
\(1\ \text{cm}=0{,}00001\ \text{km}=0{,}01\ \text{m}=0{,}1\ \text{dm}=10\ \text{mm}\)
\(1\ \text{mm}=0{,}000001\ \text{km}=0{,}001\ \text{m}=0{,}01\ \text{dm}=0{,}1\ \text{cm}\)
Zamień na centymetry i kilometry \(62\ \text{dm}\).
\(62\ \text{dm}=62\cdot 10\ \text{cm}=620\ \text{cm}\)
\(62\ \text{dm}=62\cdot \frac{1}{10}\ \text{m}=62\cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1000}\ \text{km}=\frac{62}{10000}\ \text{km}=0,0062\ \text{km}\)
Ile milimetrów to \(12{,}5\) metra?
\(12{,}5\ \text{m}=12{,}5\cdot 1000\ \text{mm}=12500\ \text{mm}\)

Pozostałe jednostki długości

\(1\) mikron [μ] = \(10^{-6}\) metra
\(1\) cal [in] = \(2{,}54\) centymetra
\(1\) stopa [ft] = \(30{,}48\) centymetrów = \(12\) cali
\(1\) jard [yd] = \(91{,}44\) centymetra = \(3\) stopy
\(1\) sążeń [fm] = \(1{,}8288\) metra = \(6\) stóp
\(1\) mila [M] = \(1609{,}344\) metrów
\(1\) mila morska [Mn] = \(1852\) metrów
\(1\) kabel = \(0{,}1\) mili morskiej = \(185{,}2\) metra
\(1\) jednostka astronomiczna [au] = \(149597870700\) metrów (około \(150\) mln kilometrów)
\(1\) rok świetlny = \(9{,}4607\cdot 10^{15}\) metrów = \(63241\) jednostek astronomicznych
Tematy nadrzędne i sąsiednie