Iloczyn kartezjański zbiorów

Spoza programu

Definicja

Iloczynem kartezjańskim zbiorów \(A\) i \(B\) nazywamy zbiór wszystkich par \((a,b)\) takich że \(a\in A\) oraz \(b\in B\). Zbiór ten oznaczamy \(A\times B\).
Niech \(A=\{1,2,3\}\) oraz \(B=\{2,7\}\). Wówczas: \[A\times B=\{(1,2), (1,7), (2,2), (2,7), (3,2), (3,7)\}\]
Niech \(A=\{-1,0,1\}\) oraz \(B=\{5\}\). Wówczas: \[A\times B=\{(-1,5), (0,5), (1,5)\}\]
Tematy nadrzędne i sąsiednie