Fraktale

Fraktal w znaczeniu potocznym oznacza obiekt samo-podobny, tzn. taki, którego części są podobne do całości.

W celu lepszego zrozumienia samopodobieństwa występującego w nieskończonej strukturze fraktala zachęcam Cię do obejrzenia poniższych filmów.

Tematy nadrzędne i sąsiednie