Działania na przedziałach

Poziom podstawowy
Na przedziałach można wykonywać działania analogiczne jak na zbiorach.
Dla przedziałów \(A\) i \(B\) można wyznaczać:
  • \(A\cup B\) - sumę przedziałów
  • \(A\cap B\) - część wspólną przedziałów
  • \(A\backslash B\) - różnicę przedziałów
Dla przedziałów \(A=\langle -5,4\rangle \) oraz \(B=(1,9)\) wyznacz zbiory \(A\cup B\), \(A\cap B\), \(A\backslash B\) oraz \(B\backslash A\).
Zaznaczamy przedziały na osi: i odczytujemy: \[A\cup B=\langle -5,9)\] \[A\cap B = (1, 4\rangle \] \[A\backslash B=\langle -5,1\rangle \] \[B\backslash A=(4,9)\]
Wykonując działania na przedziałach należy zwrócić szczególną uwagę na ich końce. W określeniu czy dany koniec należy do wyniku końcowego pomagają puste i zamalowane kółka.
Tematy nadrzędne i sąsiednie