Zadanie nr 978Zadanie nr 980

Zadanie 979

W układzie współrzędnych rozważmy wszystkie punkty P postaci: P = (m + 5/2, m) gdzie m ∈ ⟨-1, 7⟩. Oblicz najmniejszą i największą wartość |PQ|2, gdzie Q = (55/2, 0).
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura - 9 maj 2012 - poziom rozszerzony11strona www
Matura z matematyki - poziom rozszerzony - zadania z rozwiązaniami52strona www