Zadanie nr 904Zadanie nr 906

Zadanie 905

Liczby x1 i x2 są pierwiastkami równania x2 + 10x - 24 = 0 i x1 < x2. Oblicz 2x1 + x2.
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Arkusz maturalny 334strona www