Zadanie nr 697Zadanie nr 699

Zadanie 698

Zbiorem rozwiązań nierówności x2 > 4x jest
Rozwiązanie wideo:

Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Zestaw treningowy 229strona www
Nierówności kwadratowe30strona www