Zadanie nr 439Zadanie nr 441

Zadanie 440

Przedział zaznaczony na osi liczbowej
jest zbiorem rozwiązań nierówności
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura próbna - 23 listopad 201134strona www