Zadanie nr 329Zadanie nr 331

Zadanie 330

Uzasadnij, że jeśli liczby rzeczywiste a, b, c spełniają nierówności 0 < a < b < c , to (a+b+c)/3>(a+b)/2.
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura - 8 maj 201234strona www
Matura - zadania dowodowe56strona www