Zadanie nr 1230Zadanie nr 1232

Zadanie 1231

Dodatnia liczba x stanowi 70% liczby y. Wówczas
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura - 4 czerwiec 201334strona www