Zadanie nr 1014Zadanie nr 1016

Zadanie 1015

Wykaż, że liczba 6100 - 2 ⋅ 699 + 10 ⋅ 698 jest podzielna przez 17.
Rozwiązanie wideo:
Obejrzyj na YouTube
Playlisty zawierające to zadanieliczba zadaństrona z teorią
Matura - 8 maj 201334strona www
Matura - zadania dowodowe56strona www