Nierówności z wartością bezwzględną

Zadania z nierówności z wartością bezwzględną są również w dziale Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej.

Zadanie 1.

Wskaż liczbę, która spełnia nierówność |3x - 4| ≤ x +1.

Zadanie 2.

Zbiór (-∞, -8⟩ ∪ ⟨-4, +∞) jest rozwiązaniem nierówności:

Zadanie 3.

Ile rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych ma nierówność: |x + 3| ≤ 0?

Zadanie 4.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x + 4| ≤ 7.

Zadanie 5.

Wskaż liczbę, która spełnia nierówność |1 - 2x| < x

Zadanie 6.

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba 5√3

Zadanie 7.

Rozwiązaniem nierówności |x - 2| < 5 jest zbiór

Zadanie 8.

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π

Sąsiednie tematy
Równania z wartością bezwzględnąNierówności z więcej niż jedną wartością bezwzględną