Równania z wartością bezwzględną

Zadania na rozwiązanie równania z wartością bezwzględną są również w dziale Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej.

Zadanie 1.

Liczbami spełniającymi równanie |2x + 3| = 5 są

Zadanie 2.

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x.
A. x = -1
B. x = 1
C. x = 2
D. x = -2