1. Stereometria - stosowane oznaczenia

Wiele wzorów podanych w tym rozdziale korzysta z następujących oznaczeń:
  • a, b, c - boki (długości boków)
  • h - wysokość
  • d - przekątna
  • Pp - pole podstawy
  • Pb - pole ściany bocznej
  • Pc - pole powierzchni całkowitej
  • V - objętość
  • r - promień kuli wpisanej w bryłę
  • R - promień kuli opisanej na bryle