Równania tożsamościowe

Równania tożsamościowe - to takie równania, które mają nieskończenie wiele rozwiązań.
Jeżeli w równaniu tożsamościowym podstawimy pod x-a dowolną liczbę, to otrzymamy zawsze równanie prawdziwe.
Przykłady równań tożsamościowych:
Przykłady równań tożsamościowych
Dokładniejsze omówienie tego pojęcia znajduje się w poniższym materiale wideo.

Równanie tożsamościowe

W tym nagraniu wideo omawiam pojęcie równania tożsamościowego.
Obejrzyj na YouTubeStrona z lekcją
Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że pojęcie równania tożsamościowego dotyczy wszystkich możliwych równań - także tych nieliniowych.

Zadanie 1.

Sprawdź czy poniższa równość jest tożsamością: