Liczby rzeczywiste - zadania maturalne

Poniżej przedstawiam rozwiązania wybranych zadań zamkniętych z książki Testy Maturalne 2010 wydawnictwa Aksjomat.

Zadanie 1. (1 pkt)

Liczbą większą od zera jest liczba

Zadanie 2. (1 pkt)

Dwudziestu chłopców stanowi 62,5% klasy. Ile dziewcząt jest w tej klasie?

Zadanie 3. (1 pkt)

Wiadomo, że a = 3log84, zatem a jest równe

Zadanie 4. (1 pkt)

Wartością wyrażenia (3 - √5)2 jest liczba

Zadanie 5. (1 pkt)

Wartość wyrażenia 5100 + 5100 + 5100 + 5100 + 5100 jest równa

Zadanie 6. (1 pkt)

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a potem o 20%. Zatem cenę towaru obniżono o

Zadanie 7. (1 pkt)

Licznik pewnego ułamka jest równy 6. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 2, a mianownik o 3, to wartość tego ułamka się nie zmieni. Jaki to ułamek?

Zadanie 8. (1 pkt)

Wpłacono 500 zł na lokatę dwuletnią, przy rocznej stopie 6% i kapitalizacji co pół roku. Po 2 latach stan konta wynosi

Zadanie 9. (1 pkt)

Liczbą odwrotną do liczby 5+3/11-2-1/11*sqrt((-8) jest

Zadanie 10. (1 pkt)

Liczba liczba jest równa

Zadanie 11. (1 pkt)

Liczba jest równa
A. 5
B. 2
C. 1
D. 0

Zadanie 12. (1 pkt)

Rozwiązaniem nierówności |x - 2| < 5 jest zbiór

Zadanie 13. (1 pkt)

Wyrażenie 2√50 - 4√8 zapisane w postaci jednej potęgi wynosi

Zadanie 14. (1 pkt)

Wartość bezwzględna z liczby liczba x jest równa

Zadanie 15. (1 pkt)

Która z poniższych liczb jest większa od 1?

Zadanie 16. (1 pkt)

Wyrażenie jest równe

Zadanie 17. (1 pkt)

Wartość wyrażenia jest równa

Zadanie 18. (1 pkt)

Wiadomo, że x0,1205 = 6. Wtedy x0,3615 równa się

Zadanie 19. (1 pkt)

Przybliżenie dziesiętne z dokładnością do 0,01 liczby √7 + √6 wynosi 5,10. Przybliżenie liczby 1 / (sqrt(7)-sqrt(6)) z dokładnością do 0,01 wynosi

Zadanie 20. (1 pkt)

Wartość wyrażenia wynosi
A. 5
B. 10
C. 25
D. √5

Zadanie 21. (1 pkt)

Liczba |1,(41) - √2| jest równa

Zadanie 22. (1 pkt)

Titanic wypłynął do Nowego Yorku 10 kwietnia 1912 roku. Wśród 2207 osób znajdujących się na pokładzie byli pasażerowie podróżujący I, II i III klasą oraz załoga. Diagram kołowy pokazuje procentowy skład osobowy Titanica (z dokładnością do 1%). O ile procent liczba podróżujących III klasą była większa od liczby członków załogi?

Zadanie 23. (1 pkt)

Dane są przedziały A = ⟨-2, 4) i B = (3, 5⟩. Liczba 4

Zadanie 24. (1 pkt)

Dane są liczby x = 2 + √3 i y = 2 - √3. Ilorazem x/y tych liczb jest

Zadanie 25. (1 pkt)

Liczby A = (54)3,  B = 55 + 55,  C = 512 : 57,  D = 53 ⋅ 56 ustawiono w kolejności malejącej, zatem